Beschrijving


Leerdoelen
Tijd


Tarief


Contact

Wat gebeurt er met onze centen (basiscursus)

Begroting, tussentijdse rapportage en jaarrekening. Hoe moet je lezen, hoe kun je ze lezen. Wat zijn de rechten en plichten van een MR/OR. U gaat in deze cursus aan de slag met kengetallen en leert uw eigen gegevens te vergelijken met andere organisaties.
Zicht op de financiën is voor een (G)MR/OR een van de belangrijkste gereedschappen.

Na deze cursus heeft u:

  • kennis van de belangrijkste artikelen uit de WMS/WOR over financiën;
  • inzicht in uw begroting, balans en verlies- en rekening;
  • zicht op de rol van de account en de bestuurder;
  • inzicht in de relatie tussen financiële n en beleidscyclus;
  • inzicht in de inkomsten en uitgaven van uw organisatie;
  • een duidelijk beeld van de rol van de MR/OR en de financiën.
Deze module duurt afhankelijk van de specifieke wensen van de deelnemers minimaal twee dagdelen.

Afhankelijk van het aantal dagdelen, het aantal deelnemers en de specifieke wensen van de deelnemers.

U kunt tussen 16.30 en 20.30 uur contact opnemen met: Hans Bloemen
(06 27 04 16 00) of via info@demeesterklas.nl.

Terug naar cursusaanbod
de Meesterklas 2019 | Info@deMeesterklas.nl | kvk 24363862