BeschrijvingLeerdoelen


TijdTarief


Contact

Samenwerking leidt tot meer succes voor uw team

In deze training worden de basisvaardigheden van een MR/OR behandeld in relatie tot de sterke en zwakke punten van een MR/OR als team. U leert van elkaars kwaliteiten gebruik te maken.

Tijdens deze cursus training leert u:

  • de sterke en zwakke kanten van uw MR/OR-team kennen;
  • de verschillende rollen in een MR/OR-team benutten:
  • oefent u in het voorbereiden en opstellen van adviezen;
  • oefent u in het als MR/OR-team overleggen met de bestuurder;
  • leert u dat niet iedereen alles hoeft te weten en kunnen.
Deze module duurt afhankelijk van de wensen van de MR/OR minimaal vier of vijf dagdelen. Het hoogste rendement wordt behaald als de cursus buiten de eigen omgeving en aaneengesloten gegeven kan worden.

Afhankelijk van het aantal dagdelen, het aantal deelnemers en de specifieke wensen van de deelnemers.

U kunt tussen 16.30 en 20.30 uur contact opnemen met: Hans Bloemen
(06 27 04 16 00), Bert Visser (06 50 4132 35) of via info@demeesterklas.nl.

Terug naar cursusaanbod
Uw tekst

de Meesterklas 2020 | Info@deMeesterklas.nl | kvk 24363862