Beschrijving


Leerdoelen

Tijd


Tarief


Contact

Relaties moet je onderhouden

In deze module leert u de relatie met het bestuur en de achterban te optimaliseren.

Na deze module:

  • weet u welke informatie u nodig heeft om een advies- of instemmingsaanvraag adequaat te kunnen afhandelen;
  • heeft u geleerd planmatig contact te onderhouden met de achterban.
Deze module duurt afhankelijk van de wensen van de MR/OR minimaal één dagdeel.

Afhankelijk van het aantal dagdelen, het aantal deelnemers en de specifieke wensen van de deelnemers.

U kunt tussen 16.30 en 20.30 uur contact opnemen met: Hans Bloemen
(06 27 04 16 00) of via info@demeesterklas.nl.

Terug naar het cursusaanbod
de Meesterklas 2020 | Info@deMeesterklas.nl | kvk 24363862